Mette Ørbæk: +45 5151 1017 - Anette Bundgaard +45 6016 0905
info@dancemovementtherapy.dk

Hvor kan jeg anvende uddannelsen?

Danse- og bevægelsesterapi

HVOR KAN JEG ANVENDE UDDANNELSEN?

Der er i dag et øget fokus på, hvordan krop & psyke er forbundet. Selvom Danseterapi er en relativt ny terapiform i Danmark, er den meget anerkendt og anvendt andre steder i verden. I flere lande eksistere uddannelsen på universitetsniveau. På hospitaler rundt om i Europa og i USA bruger man Danse- & Bevægelsesterapi i arbejdet med fx sårbare børn, kræftpatienter, traumeramte mennesker, mennesker med psykiske lidelser og ældre med demens.

Det betyder, at Danse- & Bevægelsesterapi også her i Danmark, har et stort udviklingspotentiale, og  bl.a. kan anvendes indenfor fagfelter, der arbejder med sundhed, pædagogik, formidling, kommunikation og selvsagt terapi.