Mette Ørbæk: +45 5151 1017 - Anette Bundgaard +45 6016 0905
info@dancemovementtherapy.dk

Hvad koster det

Danse- og bevægelsesterapi

ØKONOMI

Pris:

Uddannelsen koster 34.900 kr / år

Dette inkludere den teoretiske såvel som den praktiske undervisningen på  modulerne og på træningsugen. Studiekort, certificeringer, eksamener, tilbagemelding på projektopgaven samt skolens eget materiale er også inkluderet i prisen.

1 rate, der dækker året ud skal betales senest 1. september 2022. Beløbet er 14.900 kr.
2 rate, der dækker for januar – februar – marts skal betales senest den 1. januar 2023.  Beløbet er 10.000 kr.
3 rate, der dækker for april – maj  – juni skal betales senest den 1. april 2023. Beløbet er 10.000 kr.

Du binder dig for et studieår ad gangen.

Tilmeldingsgebyr:

1.000 kr. betales sammen med eller senest 14 dage efter tilmeldingen. Du kan downloade den her via en som en PDF fil 

Tillæg:

I løbet af de tre år skal individuelle egenterapi timer og supervision in vivo timer afholdes. Det er muligt at henlægge de fleste af disse timer til andet og tredje år, men det tilrådes dog at starte processen på første år, hvis du ønsker at dimittere som Dance Movement Therapist. 

Vejledende svarer dette til:

Individuel terapi:                  20 timer fordelt på de 3 år = ca. 7 timer / år
In vivo Supervision:             16 timer fordelt på de 3 år = ca. 6 timer / år
Pris:  700 – 800 kr. / time.

Under internatet og træningsugen betales for eget ophold og forplejning. Denne pris er ikke fastsat endnu.

SU

Uddannelsen er privat og på deltid, og derfor ikke SU berettiget.

Bruttolønsordningen

Nogen tidligere studerende har benyttet sig af bruttolønsordningen, også kaldet lønomlægning eller den fleksible lønpakke. Der er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om at modtage et personalegode mod en kontant lønnedgang. Personalegodet modregnes altså i din løn og kan eksempelvis være: mobil, internet, uddannelse eller aviser og bil.

Læs mere om krav og muligheden her:

Studiekort

Uddannelsesstedet udsteder studiekort med vellignende billede.

Du kan også købe dig et studiekort med billede, som opfylder kravene for et Internationalt Studiekort. Disse kort er bredt accepteret i såvel Danmark som det meste af verden – dette er ikke tilfældet for de simple kort udstedt af uddannelsesinstitutionen. læs mere om dette her.

https://www.isicdanmark.dk/om-isic/og prisen https://www.isicdanmark.dk/kob-isic-kort/checkout-basket/